5 ημ. αδείας πέραν των προβλεπομένων, ως κίνητρο στα εμβολιασθέντα στελέχη του Υπουργείου μας.

9 Σεπτεμβρίου 2021