Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023 η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662/2023 που αφορά: Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Σας επισυνάπτουμε τα παρακάτω σεμινάρια (ΕΣΠΑ) προς ενημέρωση των συναδέλφων και σε περίπτωση ενδιαφέροντος ή για πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας 6949472660 Γιόκαρης Ξενοφών.