Σας γνωρίζουμε ότι υπεγράφησαν 6 Φ.Π

25 Νοεμβρίου 2020

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι υπεγράφησαν 6 Φ.Π. για το Στρατιωτικό Προσωπικό και 4 για το Πολιτικό προσωπικό για τους υπηρετούντες στις Γενικές Δνσεις, Δνσεις Υπουργείου,Σ.Γ. ΥΕΘΑ, Σ.Γ. ΥΦΕΘΑ και Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ.

 

 

Source