Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.

14 Απριλίου 2014

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/YDMHD_tropopoiisi-31B_92.pdf" viewer="google"]