Το Προεδρείο της ΠΟΕ ΥΕΘΑ στην τελετή παράδοσης - παραλαβής του νέου κ. ΥΦΕΘΑ

1 Σεπτεμβρίου 2021