Σύνθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής

17 Μαρτίου 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΑ
ΜΕΛΟΣ ΖΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΣ