Θέματα Γενικού Συμβουλίου

29 Ιανουαρίου 2019

ΘΕΜΑ:  «Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου»

       Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Γενικού  Συμβουλίου της Π.Ο.Ε - Υ.ΕΘ.Α, την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, στο ξενοδοχείο « NOVUS » (Καρόλου 23, πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα),με τα παρακάτω θέματα Η. Δ:

  1. Γενική ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα
  2. Ανθυγιεινό επίδομα ,  στάση εργασίας στις 6/2/19
  3. Μετακινήσεις συνδικαλιστικών στελεχών (προσφυγή σε 2ο βαθμό στην επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/82)
  4. Οικονομικά θέματα. (Απολογισμός ταμείου από 1/1/18 έως 31/12/8)
  5. Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Tο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε- Υ.ΕΘ.Α

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΘΕΜΑΤΑ-ΓΕΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-_ΙΑΝ-19.docx" viewer="microsoft"]