Σύγκληση Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. Υ.ΕΘ.Α.

27 Αυγούστου 2019

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, θα πραγματοποιηθεί σύγκληση γενικού συμβουλίου στο ξενοδοχείο NOVUS.

Οι Γενικοί Σύμβουλοι της επαρχίας θα διανυκτερεύσουν στις 23 Σπετεμβρίου στο ξενοδοχείο NOVUS.