Σύγκληση Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε. Υ.ΕΘ.Α.

29 Μαΐου 2019

Στις 7 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ, θα πραγματοποιηθεί σύγκληση γενικού συμβουλίου στο ξενοδοχείο NOVUS.

Οι Γενικοί Σύμβουλοι της επαρχίας θα διανυκτερεύσουν στις 6 Ιουνίου στο ξενοδοχείο NOVUS.