Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία

9 Οκτωβρίου 2011

Κατεβάστε εδώ το σχέδιο νόμου για τις "Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015".

Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram