Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής & Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ ΥΕΘΑ

27 Νοεμβρίου 2019

Μετά τις αρχαιρεσίες  για το  Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου και τη ανάδειξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, και αφού αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα , η σύνθεση τους έχει ως εξής:

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΣΥΝΘΕΣΗ.pdf" viewer="google"]
Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram