ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΟΕ ΥΕΘΑ ΜΕ ΤΟΝ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ(ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ)

22 Ιουνίου 2021

Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα και η ενημέρωση ήταν πλήρης από τον κ. Γενικό Γραμματέα.