Συνάντηση της Ομοσπονδίας στο Υπουργείο Εσωτερικών με τη Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη για θέματα Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ.

17 Φεβρουαρίου 2023