Σας επισυνάπτουμε τα παρακάτω σεμινάρια (ΕΣΠΑ)

23 Μαρτίου 2023

Σας επισυνάπτουμε τα παρακάτω σεμινάρια (ΕΣΠΑ) προς ενημέρωση των συναδέλφων και σε περίπτωση ενδιαφέροντος ή για πληροφορίες, τηλέφωνο επικοινωνίας 6949472660 Γιόκαρης Ξενοφών.