Σαρωτικές αλλάγές σε ΣΟΑ – ΚΑΑΥ – ΦΕΚ

19 Μαΐου 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023 η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662/2023 που αφορά: Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων