Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μετάταξη Υπαλλήλων στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας

21 Οκτωβρίου 2016

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/06/5-Metatakseis-GEN-1.pdf" viewer="google"]