Προσφυγή για την Συγκρότηση του Σ.Ε.Π.

23 Ιανουαρίου 2019

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, σε συνεργασία με τον νομικό της σύμβουλο, αποφάσισε ομόφωνα την προσφυγή για την συγκρότηση του Σ.Ε.Π

Από την Διοίκηση της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΠΡΟΣΦΥΓΗ-ΓΙΑ-ΣΕΠ.docx" viewer="microsoft"]