Προκήρυξη-πρόσκληση του 11ου Καταστατικού & Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΕ-ΥΕΘΑ

20 Φεβρουαρίου 2014

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/prokiriksi_11_taktikou.pdf" viewer="google"]