Παρατηρήσεις της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ για το Νομοσχέδιο της αξιολόγησης

20 Φεβρουαρίου 2014

Κατεβάστε εδώ τις παρατηρήσεις της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ σχετικά με το Νομοσχέδιο για την αξιολόγηση.