Παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, υπό προϋποθέσεις

21 Δεκεμβρίου 2020