Παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, υπό προϋποθέσεις

21 Δεκεμβρίου 2020
Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram