Παράταση εφαρμογής της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τα μέτρα που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Διατηρείται το ποσοστό αυτοπρόσωπης παρουσίας στις υπηρεσίες .

7 Μαΐου 2020
Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram