Με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο Γενικό Συμβούλιο της 8ης Ιουλίου

9 Ιουλίου 2020