Κατανομή προσωπικού στο ΥΠ.ΕΘ.Α

10 Φεβρουαρίου 2016

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την κατανομή του προσωπικού για το ΥΠ.ΕΘ.Α.

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/fek212-2016.pdf" viewer="google"]