Η ΠΟΕ ΥΕΘΑ στη σημερινή κινητοποίηση για το ανθυγιεινό επίδομα μπροστά στο Υπουρ...

30 Ιουνίου 2020

Η ΠΟΕ ΥΕΘΑ στη σημερινή κινητοποίηση για το ανθυγιεινό επίδομα μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας.
Source