Η Ομοσπονδία μας δίπλα στους Ακρίτες συναδέλφους του Ν. Έβρου.

9 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της παρευρέθηκαν στην προγραμματισμένη συνέλευση του σωματείου στην Αλεξανδρούπολη. Ενημέρωσαν και ενημερώθηκαν από το ΔΣ του συλλόγου και τους συναδέλφους.