Ημερήσια διάταξη Γενικού Συμβουλίου

3 Φεβρουαρίου 2020

Στην παρακάτω ημερήσια διάταξη προστίθεται και το θέμα : Εξελίξεις στο Ασφαλιστικό