Επίσκεψη της ΠΟΕ ΥΕΘΑ στην Δνση Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΝ

25 Ιουνίου 2021

Επίσκεψη της Πόε ΥΕΘΑ στην Δνση Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΝ. Αριστη η ενημέρωση από την νέα Δντρια στα θέματα αρμοδιότητας της