Ενημερωτική επιστολή για την τροπολογία που αφορά το ΜΤΠΥ

21 Οκτωβρίου 2011

Προς α) Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο

β) Όλα τα κόμματα της Βουλής

γ) τους Βουλευτές των Κομμάτων

Κύριοι,

Σας μεταφέρουμε τις πολλές, δίκαιες και έντονες διαμαρτυρίες όλων των εν ενεργεία και συνταξιούχων του Δημοσίου – μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, για την επιχειρούμενη με την κατάθεση τροπολογίας απόψε στο άρθρο 3 (Θέματα ΜΤΠΥ) του σχεδίου νόμου “Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015” μεταφορά της εποπτείας του Μ.Τ.Π.Υ. από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Η μεταφορά της εποπτείας αυτής είναι άδικη και απαράδεκτη διότι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ιδρύθηκε το 1867, σαν ειδικό Ταμείο του κράτους ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ από τον κρατικό Προϋπολογισμό, ΔΕΝ είναι Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και ΔΕΝ μετέχει το Κράτος στη σχέση εργοδότη ασφαλισμένου.

Οι υπάλληλοι μέτοχοι του δημοσίου καταβάλλουν κάθε μήνα στο Μ.Τ.Π.Υ. τις κρατήσεις από τη μισθοδοσία τους και οι συσσωρευμένες  αυτές καταθέσεις επιστρέφονται ως μερίσματα όταν βγουν στην σύνταξη.

Για όλα αυτά ζητούμε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας και την παραμονή του Μ.Τ.Π.Υ. στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι αν συμβεί αυτό που όπως φαίνεται επιδιώκεται, το επόμενο βήμα θα είναι η ενοποίηση Ταμείων και περαιτέρω η συρρίκνωση των επικουρικών συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΤΡΙΓΚΑΣ                                     ΕΜ. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ