Εκδόθηκε η εγκύκλιος που αφορά την επαναφορά των διαθεσίμων συναδέλφων

4 Ιουνίου 2015

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2017/07/ΩΥΣΒ465ΦΘΕ-ΒΩΛ.pdf" viewer="google"]