Διευκόλυνση για εγγραφή τέκνων στα ΑΕΙ

1 Σεπτεμβρίου 2020

Κατόπιν ενεργειών της ΠΟΕ ΥΕΘΑ δύναται να δοθεί  κατ εξαίρεση άδεια στο Πολιτικό Προσωπικό, κατά την κρίση των Διοικητών-Διευθυντών, για την εγγραφή των παιδιών τους που εισήχθησαν σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΥΕΘΑ