ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΗΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΣ-ΓΔΟΣΥ-ΓΔΑΕΕ-ΓΔΠΕΑΔΣ

9 Δεκεμβρίου 2020