Απάντηση του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α σχετικά με το θέμα της επιβάρυνσης του κόστους των διοδίων.

27 Απριλίου 2020