Ανακοίνωση για το προσωπικό των εργοστασίων Στρατού Ξηράς

3 Νοεμβρίου 2020