Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φωτεινή Γεννηματά και στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη

15 Ιουλίου 2013

Κατεβάστε από τους παρακάτω συνδέσμους τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φωτεινή Γεννηματά και στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη.

Αρμοδιότητες Αν.Υ.ΕΘ.Α.

Τροποποίηση αρμοδιοτητων Αν.Υ.ΕΘ.Α.

Αρμοδιότητες Υφ.Υ.ΕΘ.Α.