Αίτημα της ΠΟΕ ΥΕΘΑ για την ελεύθερη διέλευση του Πολιτικού Προσωπικού από σταθμούς διοδίων λόγω του COVID-19 (Κορωνοϊού) .

24 Μαρτίου 2020