Έγκριση του ανωτάτου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Α.

29 Ιουλίου 2011

Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram