Έγκριση προσλήψεων για 220 άτομα επικουρικού προσωπικού στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

23 Μαρτίου 2020