ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 12η Αγων. 18.3.2023

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 11η Αγων.11.3.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 11η Αγων. 11.3.2023

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10η Αγων. 4.3.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 10η Αγων. 4.3.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Ε.