ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 18η ΑΓΩΝ. (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) 13.5.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 18η ΑΓΩΝ. 13.5.2023

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 16η Αγων. 29.4.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 17η Αγων. 6.5.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 16η Αγων. 29.4.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2022-23 15η ΑΓΩΝ. 22.4.2023