Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

 

Θέμα: Πόρισμα της Επιτροπής για τα Β.Α.Ε.

 

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, παραδόθηκε στους αρμόδιους υπουργούς το πόρισμα της Επιτροπής για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζητά να μας αποστείλετε άμεσα το πόρισμα της Επιτροπής, δεδομένου ότι τα Β.Α.Ε. αφορούν 93.000 υπαλλήλους του Δημοσίου και είναι αδιανόητο να πληροφορούμαστε από διαρροές στον τύπο τα όσα αυτό προβλέπει.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2021.11.09 – Επιστολή Αναπλ. Υπ. Οικονομικών – Πόρισμα της Επιτροπής για τα ΒΑΕ

Print Friendly, PDF & EmailSource link


Προς:

 1. τις Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
 2. τους Γενικούς Συμβούλους
 3. τα Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ

 

Θέμα: Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων και αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέχρι 31/12/2021.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι στα άρθρα 76 και 78 του Ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α’ 208/5-11-2021), ψηφίστηκε η παράταση θητείας των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέχρι 31/12/2021.

Αναλυτικά το άρθρο 76 προβλέπει τα εξής:

Αναλυτικά το άρθρο 78 προβλέπει τα εξής:

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2021.11.09 – Επιστολή – Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και θητείας αιρετών μελών μέχρι 31.12.2021

Print Friendly, PDF & EmailSource link


Προς:

 1. τις Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
 2. τους Γενικούς Συμβούλους
 3. τα Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ

 

Θέμα: Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων και αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, μέχρι 31/12/2021.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι στα άρθρα 76 και 78 του Ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α’ 208/5-11-2021), ψηφίστηκε η παράταση θητείας των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μέχρι 31/12/2021.

Αναλυτικά το άρθρο 76 προβλέπει τα εξής:

Αναλυτικά το άρθρο 78 προβλέπει τα εξής:

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2021.11.09 – Επιστολή – Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και θητείας αιρετών μελών μέχρι 31.12.2021

Print Friendly, PDF & EmailSource link


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 Προς:

 1. Γενικοί Σύμβουλοι
 2. Επιτροπή Πιστοποίησης
 3. Ελεγκτική Επιτροπή
 4. Ομοσπονδίες – μέλη
 5. Νομαρχιακά Τμήματα

 

Θέμα: Συμμετοχή στη Συνδιάσκεψη της Καλαμάτας 19 και 20 του

Νοέμβρη 2021

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την νεότερη ΚΥΑ (ΦΕΚ. 5138/τεύχος Β΄/5-11-21), στα συνέδρια μπορούν να λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ.

Ως εκ τούτου, ΟΛΟΙ οι σύνεδροι που θα λάβουν μέρος στη συνδιάσκεψη θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο.  

Σας αποστέλλουμε και το σχετικό απόσπασμα από την ΚΥΑ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – ΕΠΕΙΓΟΝ – Συμμετοχή στη συνδιάσκεψη της Καλαμάτας 19.11.21

ΦΕΚ Β 5138

Παράρτημα 10

Print Friendly, PDF & EmailSource link

Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram