Φωτογραφίες απο την πορεία στη Θεσσαλονίκη

12 Σεπτεμβρίου 2021