Υπ. Εσωτερικών: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

23 Ιουνίου 2020


Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών

Θέμα:

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

272312205_ΨΧΛ546ΜΤΛ6-ΥΟΘ

Print Friendly, PDF & EmailSource link