Υπόμνημα προς Αρχηγούς

31 Ιανουαρίου 2018

Κύριοι  Αρχηγοί,

Με την παρούσα επιστολή θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση και καθήκον  να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις μας σχετικά  με την  εξέλιξη και την πρόοδο που έχει μέχρι στιγμής η εκπόνηση του νέου σχεδίου Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ, το οποίο εκπροσωπούμε ως η αντιπροσωπευτικότερη Δευτεροβάθμια Οργάνωση του εργασιακού μας χώρου.

Η κα. Ειδική Γραμματέας  μετά την λήξη των εργασιών της τελευταίας επιτροπής, η οποία επεξεργάστηκε τις προτάσεις των πρώτων επιτροπών,  προέβη σε αλλαγές στο προτεινόμενο σχέδιο, το οποίο είχε και την έγκριση των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.  Οι αλλαγές επικεντρώθηκαν στη στελέχωση των θέσεων ευθύνης, με παρέμβαση στο  προβάδισμα κυρίως της κατηγορίας ΠΕ και με τη χρήση του όρου  «εν ελλείψει». Οι αλλαγές αυτές ανήλθαν σε ποσοστό άνω του 50%. Το σχέδιο αυτό εστάλη στις Μονάδες και Υπηρεσίες των Επιτελείων (χωρίς την ενημέρωση των Επιτροπών) με αποτέλεσμα να προταθούν αλλαγές,  οι οποίες ήταν αποσπασματικές και έδιναν την εντύπωση ότι αποτύπωναν συγκεκριμένες θέσεις. Έτσι άλλαξε η μορφή του οργανισμού σε  βάρος της συνοχής και ομοιομορφίας του.

Ζητήσαμε από την Ειδική Γραμματέα να μας επιδοθεί  το σχέδιο του Π.Δ ώστε να έχουμε νέα διαβούλευση για καλύτερα αποτελέσματα. Η  κατηγορηματική άρνηση της Ειδικής Γραμματέως στην πρότασή μας, οδήγησε την ΠΟΕ-ΥΕΘΑ, με ομόφωνη απόφαση των Οργάνων της, να   πραγματοποιήσει τρίωρη στάση εργασίας στις 29/9 /17, στηλιτεύοντας την τακτική και προτείνοντας παράλληλα νέα συνεργασία που δυστυχώς απορρίφτηκε για μια ακόμα φορά.

Στη συνέχεια το προτεινόμενο σχέδιο εισήχθη στα Ανώτατα Συμβούλια και στο ΣΑΓΕ, τα οποία διατύπωσαν συγκεκριμένες προτάσεις και διορθώσεις.

 Θεωρούμε ότι οι αποφάσεις των Επιτροπών που λειτούργησαν για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού καθώς και οι σχετικές αποφάσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Συμβουλίων είχαν γνώμονα την βαθειά γνώση και εμπειρία όλου του εργασιακού χώρου του Υπουργείου μας, έλαβαν υπόψιν τα εγκεκριμένα οργανογράμματα των Μονάδων – Υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τα ποιοτικά και ποσοτικά  χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε επιτελείο. Απώτερος στόχος της όλης αυτής εργασίας ήταν και είναι η βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών.

Η Ειδική Γραμματέας με μια άνευ προηγουμένου ενέργεια για το Υπουργείο μας αντί να ενσωματώσει πλήρως τις αποφάσεις των Ανωτάτων Συμβουλίων και του ΣΑΓΕ στον κύριο κορμό του σχεδίου του Π.Δ, προέβη σε επιλεκτική υιοθέτηση των προτάσεων τους.

Κύριοι  Αρχηγοί,

η ΠΟΕ-ΥΕΘΑ σταθμίζοντας όλες τις εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη της την σοβαρότητα του θέματος, θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι σε δώδεκα (12) αντίστοιχους Οργανισμούς Υπουργείων που έχουν γίνει ΦΕΚ και σε άλλους έξι (6) που βρίσκονται στο ΣΤΕ, απουσιάζει ο όρος «εν ελλείψει» με ισχνή παρουσία στο Υπουργείο Υγείας και αυτό λογω της πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου Υπουργείου. Όπως αυτό αποτυπώνεται στον συννημένο πίνακα.

Ζητούμε την πλήρη υιοθέτηση στο σχέδιο του Π.Δ όλων των προτάσεων   των Ανωτέρων Συμβουλίων και του ΣΑΓΕ.

Πιστεύουμε ότι με την γνώση και την επιρροή σας  θα συμβάλλετε στην κατάρτιση ενός Οργανισμού που θα είναι εργαλείο εξέλιξης του προσωπικού για πολλά χρόνια και παράλληλα θα ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο  προσωπικού μέσα από τη Νέα Κινητικότητα,  που τόσο ανάγκη έχει το Υπουργείο μας.

Για την Διοίκηση της ΠΟΕ- ΥΕΘΑ

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/01/ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΣ-ΑΡΧΗΓΟΥΣ_3166-.docx" viewer="microsoft"]

 

[embeddoc url="https://poe-yetha.gr/wp-content/uploads/2018/01/ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-_3165.docx" download="none" viewer="microsoft"]