Το 37ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ σε VIDEO

13 Δεκεμβρίου 2019


στη κατηγορία

126

37ο Τακτικό Συνέδριο – 1η ημέρα


37ο Τακτικό Συνέδριο – 2η ημέρα πρωινή συνεδρίαση


37ο Τακτικό Συνέδριο – 2η ημέρα απογευματινή συνεδρίαση


Print Friendly, PDF & Email

Source link