Σύγκληση Ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης – Ιωάννινα – 22 – 23 Οκτωβρίου 2023

31 Ιουλίου 2023


Προς:

  1. Τις Ομοσπονδίες – Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Τα μέλη του Γ. Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  3. Τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύγκληση Ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης

Ιωάννινα, ξενοδοχείο Du Lac Congress Center, 22 – 23 Οκτωβρίου 2023

 

 

Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συγκαλεί, σύμφωνα με το άρθρο 31α του καταστατικού της, την Ετήσια Πανελλήνια Συνδιάσκεψη, στα Γιάννενα και στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center (Κ. Παπούλια & Ίκκου), στις 22 και στις 23 Οκτωβρίου 2023, με θέμα:

«Διαμόρφωση της πολιτικο-συνδικαλιστικής δράσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τη νέα συνδικαλιστική χρονιά – Πρόγραμμα Δράσης»

 

Στη συνδιάσκεψη συμμετέχουν:

  1. Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών – μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Τμημάτων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  3. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πιστοποίησης.

Οι εργασίες της συνδιάσκεψης θα ξεκινήσουν στις 17:00, στις 22 Οκτωβρίου και θα λήξουν στις 23 Οκτωβρίου στις 15:00.

Οι Ομοσπονδίες και τα Νομαρχιακά Τμήματα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023, την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής.

 

Προσοχή: Μετά τη λήξη της παραπάνω ημερομηνίας καμία παράταση δεν θα δοθεί.

Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας γνωστοποιηθεί το πρόγραμμα, ο τρόπος καταβολής των οδοιπορικών – αποζημιώσεων και τα ξενοδοχεία στα οποία θα διαμείνετε.  Τα έξοδα συμμετοχής των προεδρείων των Ομοσπονδιών θα καλυφθούν από τις ίδιες.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2023.07.31 – Πρόσκληση – Σύγκληση Ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 22-23 Οκτωβρίου

2023.07.31 – Δήλωση Συμμετοχής Ομοσπονδίες – Σύγκληση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης

2023.07.31 – Δήλωση Συμμετοχής ΝΤ – Σύγκληση Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης

Print Friendly, PDF & Email

Source link