Σχετικά με τις απολύσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού

28 Ιουλίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις απολύσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τους εργαζόμενους στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού, εκφράζει τη συμπαράσταση και τη συνδρομή της στις προσπάθειες που καταβάλει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων των συναδέλφων τους στο Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ζητάμε από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ.  Λίνα Μενδώνη:

  1. Να προχωρήσει άμεσα η τακτοποίηση του προσωπικού του Ταμείου Αλληλοβοηθείας σε προσωποπαγείς θέσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α., όπως προβλέπεται από το Νόμο 4598/2019, ειδικά μετά και τη θετική για τους εργαζόμενους απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
  2. Να σταματήσουν οι αναστολές συμβάσεων σε εργαζόμενους του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ.
  3. Να καταβληθούν οι δύο οφειλόμενες μισθοδοσίες στους εργαζόμενους του Τ.Α.ΥΠ.ΥΠ.ΠΟ, όπως αυτό έχει ζητηθεί  από την Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. και έχει τη σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Σχετικά με τις απολύσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού

Print Friendly, PDF & EmailSource link