Σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση και την υπ’ αριθμ. 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

26 Φεβρουαρίου 2021


Προς:

  1. Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ
  2. Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ
  3. Γενικοί Σύμβουλοι

 

Θέμα: Σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση και την υπ’ αριθμ. 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση και την υπ’ αριθμ. 559/2020 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου και σας επαναπροωθούμε το υπ’ αριθμ. 159/22-5-20 έγγραφό μας, καθώς και τη δικαστική απόφαση.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή – σχετικά με την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση και την υπ.αριθμ 559.2020 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 26__2_2021

2020.05.22 – Επιστολή – ΝΟΜΙΜΗ η συμμετοχή στην απεργία – αποχή

ΑΠΟΦΑΣΗ Α559_2020 ΔΕφΑθ

Print Friendly, PDF & EmailSource link