Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤUC στις Βρυξέλλες 26 – 27/3/24 

4 Ιουνίου 2024


Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤUC θέμα τα συνδικάτα και ο κόσμος της τυποποίησης

Αναλύθηκε πώς τα τεχνικά πρότυπα επηρεάζουν τους εργαζόμενους, διαμορφώνουν την αγορά, το πρόγραμμα δράσης της ΕΤUC 2023-2027 που αντιτίθεται σε νέες πρωτοβουλίες τυποποίησης που παρεμβαίνουν σε ζητήματα εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι οποίες αντιμετωπίζονται καλύτερα από συλλογικές συμβάσεις και τη νομοθεσία.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Κανονισμό τυποποίησης 1025/2022 της Ε.Ε. και την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στους χώρους εργασίας .

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών της Ε.Ε. της ΕTUC για θέματα που αφορούν  εργαζόμενους  των χωρών από όπου προέρχονται ο Χαράλαμπος Κόκκινος αναφέρθηκε:

  “Στο ισχυρό κύμα ακρίβειας που πλήττει  τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, στην ανάγκη αυξήσεων  στους  μισθούς, στην ανάγκη διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.

Με αυτά τα βασικά αιτήματα η ΑΔΕΔΥ προχώρα σε απεργιακή κινητοποίηση στις 21 Μαΐου 2024 που αποτελεί συνέχεια άλλων δράσεων που στόχο έχουν να ζει ο εργαζόμενος από το μισθό του και με αξιοπρέπεια. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα και σε όλη την Ε.Ε. με αλληλεγγύη μεταξύ τους  καλούνται ενωμένοι να διεκδικήσουν από τις κυβερνήσεις αυτό που δικαιούνται, ένα καλύτερο παρόν και μέλλον”

Source link