Συνάντηση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ με τo Σύλλογο των Επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022

5 Ιουλίου 2024


Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ με το Σύλλογο των Επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022:

 

 Source link