Συνάντηση με τις Δντριες του πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ .

29 Ιουνίου 2021

Συνάντηση με τις Δντριες του πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ .

Η ενημέρωση των θεμάτων που μας αφορούν ήταν πλήρης.