Συνάντηση με τις Δντριες του πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ .

29 Ιουνίου 2021

Συνάντηση με τις Δντριες του πολιτικού προσωπικού του ΓΕΣ .

Η ενημέρωση των θεμάτων που μας αφορούν ήταν πλήρης.

Copyright © ΠΟΕ ΥΕΘΑ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram