Στήριξη του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω

28 Φεβρουαρίου 2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη την σχετική ομόφωνη απόφαση του Γ.Σ της ΠΟΕ – ΟΤΑ, καταδικάζει απερίφραστα κάθε προσπάθεια (που εκδηλώνεται συχνά τα τελευταία χρόνια) που έχει σαν στόχο τη διάλυση της Οργανωμένης Συνδικαλιστικής Δομής των Συνδικάτων.

Στα πλαίσια αυτά, καταδικάζουμε και την ίδια στιγμή καταγγέλλουμε, την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω, που ανήκει στη δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τα Μέλη άλλου Πρωτοβάθμιου Συλλόγου, μη κλαδικού, με την επωνυμία «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ», που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 337/6-12-2019 Βεβαίωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.), είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

Με την αίτηση αυτή, οι αιτούντες, ζητούν ούτε λίγο ούτε πολύ να αναγνωριστεί, ότι έχουν δικαίωμα να είναι Μέλη δύο (2) πρωτοβάθμιων Σωματείων, μη κλαδικών, εκ των οποίων μάλιστα το ένα ανήκει στην δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και κατ’ επέκταση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το άλλο ανήκει στην δύναμη της Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. και μέσω αυτής στη Γ.Σ.Ε.Ε.

Το αίτημα αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία στα χρονικά του συνδικαλιστικού κινήματος, αφού κανένας μέχρι σήμερα δεν τόλμησε καν να υποστηρίξει, ότι μπορεί να αποτελεί Μέλος της Διοίκησης δύο μη κλαδικών σωματείων, να εκφράζεται σε δύο Ομοσπονδίες και να συμμετέχει έτσι σε δύο τριτοβάθμιες οργανώσεις.  Και όλα αυτά κατά παράβαση της ρητής διάταξης του Ν.1264/1982, η οποία προβλέπει, ότι κάθε εργαζόμενος στο Δημόσιο μπορεί να ανήκει σε ένα σωματείο χώρου δουλειάς και σε ένα κλαδικό σωματείο και μόνο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:    

  • Καταγγέλλει κάθε προσπάθεια διάλυσης της Οργανωτικής δομής του Δημοσιοϋπαλληλικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, που μόνο εφαλτήριο έχει προσωπικές φιλοδοξίες και στρατηγικές και όχι την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων.
  • Στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω στην προσπάθεια του να τηρήσει τον νόμο και να διασφαλίσει τη γνησιότητα της εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Η διασφάλιση της ενότητας και της γνησιότητας της συνδικαλιστικής έκφρασης των εργαζομένων είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα που επιβάλλεται από τη συνδικαλιστική ηθική και δεοντολογία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου – Στήριξη του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω

Print Friendly, PDF & EmailSource link